×
×

ปักเสื้อ


งานปัก


            ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยพร้อมกับเทคนิคในการผสมผสานงานปัก ทางบริษัทฯ จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานการปักที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆที่มีอยู่ทั่วไปได้ จึงทำให้เราแตกต่าง
×

ติดต่อ