0

ปักเสื้อ

ปักเสื้อ


2016-08-11 12:02:10

งานปัก


            ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยพร้อมกับเทคนิคในการผสมผสานงานปัก ทางบริษัทฯ จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานการปักที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆที่มีอยู่ทั่วไปได้ จึงทำให้เราแตกต่าง